معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار:

هواي پاك يكي از مصاديق حقوق شهروندي و فراتر از آن يك ضرورت در زندگي امروز است


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در همايش ملي روز هواي پاك با تاكيد بر حقوق شهروندي در مبحث هواي پاك اظهار داشت: بحث هواي پاك يكي از مصاديق حقوق شهروندي است و فراتر از آن، يك ضرورت در زندگي امروز است.

محمد علي طالبي در همايش روز ملي هواي پاك كه صبح دوشنبه 29 دي ماه در محل فرهنگسراي شهرداري يزد برگزار شد با اشاره به اينكه مبحث هواي پاك يك موضوع فراگير است و منحصر به يك دستگاه اجرايي خاص نيست اظهار داشت: همه دستگاهها موظفند در بحث هواي پاك فعايت كنند تا براي جلوگيري از افزايش آلودگي هوا، به نوعي هم افزايي لازم ايجاد شود.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار به نقش توسعه صنايع الاينده در ايجاد الودگي هوا و از بين بردن محيط زيست اشاره كرد و گفت: متاسفانه توسعه صنايع در جهان همراه با تخريب محيط زيست و الودگي هوا بوده است.
 وي در ادامه با بيان اينكه برگزاري همايش و اجلاس هايي با موضوع حفظ محيط زيست مي تواند به گفتمان محيط زيست تبديل شود اظهار داشت:  امروز گفتمان محيط زيست و ضرورت توجه به هواي پاك در بين مسئولين كشور و استان و در بين گروههاي مختلف اجتماعي جايگاه خودش را تثبيت كرده است.
طالبي با اشاره به نقش نهاد هاي مردمي در بحث ترويج هواي پاك خواستار هم افزايي و مشاركت بين دستگاه ها در بحث محيط زيست شد.
اين مقام مسئول، كريدور منطقه ويژه علم وفناوري در استان كه در محور اردكان_ مهريز است را  مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان كرد: قرار نيست از اين پس مجوزي به صنايعي كه الودگي محيط زيست را در اين محور دارند داده شود و نظارت ها بر اجراي ضوابط و مقررات محيط زيست در اين محور و ساير استان هم افزايش پيدا كرده است واين اقدام با توجه به نگاه كلاني است كه استان  نسبت به محيط زيست و الودگي هوا دارد و قطعا نيازمند مشاركت مردم وتوجه و عنايت خود مردم هم هست.