مدیر کل دفتر امور اجتماعی درجلسه کمیته بیماران خاص تفت تصریح کرد

ورزش و نشاط اجتماعی برای بیماران خاص نسبت به دیگران اولویت بیشتری دارد


  مدیر کل دفتر اجنماعی و فرهنگی استانداری یزد در اولین کمیته بیماری های  خاص شهرستان تفت که به ریاست فرماندار تفت برگزار شد با اشاره به ضرورت توجه به بیماران خاص گفت :ورزش و نشاط اجتماعی برای بیماران خاص از اولویت بیشتری برخوردار است . وی افزود شاخص  توجه جوامع  به بیماران خاص به عنوان میزان توسعه یافتگی کشورها مورد توجه قرار می گیرد. مجید جوادیان زاده گفت : باید بکوشیم تا هیچ شهروندی تنها به دلیل بیماری و معلولیت از مشارکت در عرصه اجتماعی محروم نماند. دبیر کمیته بیماری های خاص استان یزد افزود : در شهرستان تفت هم اکنون 49 بیمار خاص وجود دارند که نسبت به جمعیت شهرستان  وضعیت مناسبی به حساب می آید. مدیر کل دفتر اجتماعی در پایان با توجه به توسعه شهرستان تفت گفت : باید نسبت به شکل توسعه در تفت حساسیت داشت و همه ابعاد توسعه از جمله جنبه های اجتماعی،روانی ،بهداشتی و زیست محیطی آن را کاملاً مد نظر قرار داد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که کمیته بیماری های خاص شهرستان تفت با یک برنامه ریزی مدون و با بهره گیری از توان رسانه ها و سازمان های مردم نهاد گام های موثری را برای بهبود شرایط بیماران خاص بردارد.

 

مدیر کل دفتر اجنماعی و فرهنگی استانداری یزد در اولین کمیته بیماری های  خاص شهرستان تفت که به ریاست فرماندار تفت برگزار شد با اشاره به ضرورت توجه به بیماران خاص گفت :ورزش و نشاط اجتماعی برای بیماران خاص از اولویت بیشتری برخوردار است . وی افزود شاخص  توجه جوامع  به بیماران خاص به عنوان میزان توسعه یافتگی کشورها مورد توجه قرار می گیرد.

مجید جوادیان زاده گفت : باید بکوشیم تا هیچ شهروندی تنها به دلیل بیماری و معلولیت از مشارکت در عرصه اجتماعی محروم نماند.

دبیر کمیته بیماری های خاص استان یزد افزود : در شهرستان تفت هم اکنون 49 بیمار خاص وجود دارند که نسبت به جمعیت شهرستان  وضعیت مناسبی به حساب می آید.

مدیر کل دفتر اجتماعی در پایان با توجه به توسعه شهرستان تفت گفت : باید نسبت به شکل توسعه در تفت حساسیت داشت و همه ابعاد توسعه از جمله جنبه های اجتماعی،روانی ،بهداشتی و زیست محیطی آن را کاملاً مد نظر قرار داد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که کمیته بیماری های خاص شهرستان تفت با یک برنامه ریزی مدون و با بهره گیری از توان رسانه ها و سازمان های مردم نهاد گام های موثری را برای بهبود شرایط بیماران خاص بردارد.