معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد :

يزد همواره به همزيستي مسالمت آميز اديان معروف بوده است


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت : استان يزد هميشه به همزيستي مسالمت آميز اديان معروف بوده و اين به واسطه رفتار و منش بسيار خوبي است كه در تعامل ميان اديان مختلف در استان وجود داشته است.

صبح  يكشنبه 23 فروردين ماه جلسه هماهنگي برگزاري جشنواره صلح و وحدت ويژه كودكان و نوجوانان اديان الهي در دفتر معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد و با حضور مديركل  امور اجتماعي و فرهنگي و مديركل روابط عمومي استانداري يزد و ساير اعضاي دعوت شده به اين جلسه برگزار شد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در اين جلسه از استان يزد به عنوان مركز گفتگو و همزيستي مسالمت آميز اديان مختلف ياد كرد و اظهار داشت: به دنبال اين هستيم كه با برگزاري جشنواره صلح و وحدت ويژه كودكان و نوجوانان اديان الهي به بازتاب گسترده و بين المللي اين همزيستي ميان اديان بپردازيم.
محمدعلي طالبي ادامه داد : در شرايط حساسي كه امروز ايران در آن واقع شده و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در معرض تهديدها و تهمتهاي گوناگوني قرار دارد بايد الگوي زيباي همزيستي ميان اديان مختلف با دين اسلام را در استان يزد و در ايران به جهانيان معرفي كنيم.
وي افزود : برگزاري اين جشنواره در حقيقت انعكاسي از فرهنگ صلح طلبي ملت ماست، فرهنگي كه از يك طرف ريشه در تاريخ و تمدن ايران زمين دارد و همه ما چه مسلمان، چه مسيحي، چه زرتشتي و چه كليمي در آن اشتراكهاي فراواني داريم و از طرف ديگر ريشه در باورها و اعتقادات مذهبي ما دارد.
طالبي عنوان كرد : يكي از اولويتهاي استان فعاليت روي موضوع همزيستي مسالمت آميز اديان است و باتوجه به تأكيد استاندار محترم در زمينه اين موضوع قصد داريم فعاليتهايي را در سطح بين المللي اجرا كنيم.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در پايان سخنان خود خواستار مشاركت فعال انجمن زرتشتيان استان در برگزاري اين جشنواره شد و اظهار اميدواري كرد : جشنواره صلح و وحدت ويژه كودكان و نوجوانان اديان الهي متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي استان يزد به نحو مطلوبي برگزار شود.


برگزاري جشنواره در اواسط ارديبهشت ماه


مديركل  امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در ابتداي اين جلسه گفت : جشنواره صلح و وحدت ويژه كودكان و نوجوانان اديان الهي پس از استانهاي آذربايجان غربي و فارس به عنوان سومين استان در اواسط ارديبهشت ماه در استان يزد برگزار خواهد شد.
مجيد جواديان زاده اظهار داشت: هدف از برگزاري اين جشنواره ارائه تصوير مثبتي از جمهوري اسلامي ايران به عنوان كشور حامي صلح و همزيستي اديان الهي مي باشد.
در ادامه اين جلسه هر يك از اعضاي حاضر به بيان ديدگاههاي خود در رابطه با برگزاري بهتر اين جشنواره پرداختند.