معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد تأكيد كرد :

پرداختن به مشكلات مردم مستلزم استفاده از همه ظرفيت هاست


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت : پرداختن به مشكلات و امور مردم مستلزم استفاده از همه ظرفيت هاي موجود در جامعه و سرمايه هاي اجتماعي است.

نشست رئيس شوراي عالي استانهاي كشور باحضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد، مديركل دفتر امور فرهنگي و اجتماعي استانداري يزد، رئيس شوراي اسلامي استان، رئيس شوراي اسلامي شهر يزد و جمعي از اعضاي فعال در مؤسسات خيريه استان در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در اين نشست اظهار داشت : نكته اي كه بايد مورد تأكيد قرار گيرد تعامل سه جانبه بين جامعه، مؤسسات خيريه و دولت است و اين تعامل مي تواند بسياري از مشكلات و موانعي كه در امور خيريه و رفع نياز مستمندان با آن روبرو هستيم را رفع كند.
"محمدعلي طالبي" ادامه داد : قطعاً در بحث مؤسسات خيريه و نهادهاي مدني شوراها نقش ويژه و تأثيرگذاري دارند و در شرح وظايف و مسئوليتهاي شوراهاي اسلامي شهر به عنوان يك نهاد برخاسته از مردم بر همكاري با نهادهاي مردمي تأكيد شده است.
طالبي افزود : شايسته است اين شرح وظايفها كه كمتر به آن توجه شده مورد پيگيري قرار گيرد و بتوانيم در نحوه جذب مشاركت مردم بيشتر از گذشته موفق باشيم.
در ادامه اين نشست رئيس شوراي عالي استانهاي كشور ضمن اعلام اينكه اولين سفر كاري اش به استان يزد بوده است گفت : استان يزد در زمينه كمك خيرين به مردم و تأسيس مؤسسات خيريه از ظرفيت بالايي برخوردار است و اين تجارب مي تواند به ديگر استانها انتقال يابد.
غلامرضا بصيرپور افزود: با نيت اينكه بتوانيم شوراهاي استانها را ساماندهي كنيم اين مسئوليت را پذيرفته ام و با فعال شدن شوراهاي اسلامي شهر و ارائه طرح و لايحه به مجلس از طريق اين نهاد بسياري از مشكلات مردم قابل حل مي باشد.
همچنين مديركل دفتر امورفرهنگي و اجتماعي استانداري يزد، اين استان را داراي فرهنگي غني دانست كه كمك به نيازمندان و امور خيريه در آن از گذشته هاي دور مشهود بوده است.
مجيد جواديان زاده اظهار داشت : گامهاي مؤثري در زمينه تأسيس مؤسسات خيريه در استان يزد انجام شده است و شايسته است اقدامات شايسته تري در بحث رفع نيازهاي مردم و جامعه صورت گيرد.
در اين نشست هر كدام از اعضاي هيأت مؤسس و فعال مؤسسات خيريه استان به بيان مشكلات و ديدگاههاي خود پرداختند.