کارشناس


کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی   حوزه فعالیت: پیگیری امور مربوط به شورای آموزش و پرورش و شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس   پیگیری و هماهنگی برنامه‌های ملی، مذهبی و مناسبتی

کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی

 

حوزه فعالیت:

پیگیری امور مربوط به شورای آموزش و پرورش و شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

 

پیگیری و هماهنگی برنامه‌های ملی، مذهبی و مناسبتی