کارشناس


کارشناس امور فرهنگی اجتماعی مرتبط با حوزه‌های زیر:   ستاد ساماندهی متکدیان و کودکان کار و خیابانی استان کمیته استانی پیشگیری و مبارزه با مصرف مشروبات الکلی کارگروه ارتقای اجتماعی فرهنگی و سلامت ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان  

کارشناس امور فرهنگی اجتماعی مرتبط با حوزه‌های زیر:

 

ستاد ساماندهی متکدیان و کودکان کار و خیابانی استان

کمیته استانی پیشگیری و مبارزه با مصرف مشروبات الکلی

کارگروه ارتقای اجتماعی فرهنگی و سلامت ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان