کارشناس


  دستیار ستادی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری حوزه فعالیت: سازمان‌های مردم‌نهاد پژوهش‌های اجتماعی مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد  

 

دستیار ستادی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

حوزه فعالیت:

سازمان‌های مردم‌نهاد

پژوهش‌های اجتماعی

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد