گزارش تصویری نشست توجیهی آموزشی کارکنان ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و فرمانداری


.