.

بازديد مديركل دفتر اجتماعي و فرهنگي از موسسه نجوم آسمان شب كوير


.

مدير كل دفتر امور فرهنگي و اجتماعي استانداري  طي بازديدي كه از موسسه نجوم آسمان شب كوير داشت گفت:انتخاب نجوم به عنوان موضوع فعاليت يك سازمان مردم نهاد انتخاب درست و آينده نگرانه ايي هست چرا كه ما وقتي به عرصه بين المللي نگاه مي كنيم بسياري از كشورها سعي مي كنند اكتشافات و فعاليت هاي فضايي و نجومي خود را برجسته كنند و حتي در اين راه با هم رقابت ميكنند.در نظام آموزشي ما متاسفانه به اين موضوع توجه چنداني نشده است در حاليكه بحث نجوم و شناخت آسمان همانطور كه در روايت متعدد ديني گفته شده يكي از راههايي است كه باعث شناخت خداوند ميشود و اصولا توجه به اين حوزه ميتواند باعث گسترش علاقه به علم و دانش در بين نسل جوان جامعه شود.وي افزود نقش اصلي سازمانهاي مردم نهاد در گسترش علم نقشي تخصصي نيست بلكه اجتماعي كردن علم و گسترش آن در بين لايه هاي مختلف مردم به خصوص نوجوانان و جوانان است . جواديان زاده در ادامه ضمن تقدير و تشكر از فعاليت ها و تلاشهاي اعضاي موسسه نجوم آسمان شب كوير مجموعه كارها و عملكردهاي آنان را نشاني از عشق و علاقه خالصانه و پشتكار اعضاي موسسه دانست كه سالهاست خاضعانه و بي هيچ چشم داشت مادي در اين حوزه فعاليت مي كنند.در اين ديدار كه در محل دفتر موسسه نجوم آسمان شب كوير انجام شد.

 خانم دهقاني زاده از اعضاي هيئت مركزي موسسه به بيان گزارشي از عملكرد موسسه و نيز مشكلاتي كه موسسه با آن روبرو است پرداخت.